2020-11-02 16:48:06

Filmska naSTAVa
I u ovoj je nastavnoj godini Filmska naSTAVa s vama. Bez obzira na to što se ne možemo družiti u kinu, ovo je idealan način da filmska umjetnost uđe u vaše učionice u okviru područja Kultura i mediji nastave Hrvatskog jezika, nastave ostalih humanističkih predmeta ili u okviru međupredmetnih tema. Pozivamo vas da posjetite novu digitalnu platformu namijenjenu vama i vašim učenicima na filmskanastava.hfs.hr
 
Više informacija o platformi pronađite na letku u prilogu.
Srdačno, ekipa Filmske naSTAVe Hrvatskoga filmskog saveza

 


Osnovna škola Vrbani