2020-09-23 08:43:04

Sjećanje na našeg dragog ravnatelja - Božu Margetića

23.9.2016. - 23.9.2020. 

Sa zahvalnošću Vas se sjećamo s dionica našeg putovanja  na kojima smo djelovali i ostavili tragove u umovima i dušama naše djece. Vjerujemo da ste naš zagovornik odozgor i da ste na cilju na koji ćemo mi tek stići.

Hvala  za sve plemenito, vedro i dobrohotno što nosimo u svom sjećanju na Vas… Vaši suradnici


 


Osnovna škola Vrbani