2020-03-16 09:34:51

Obavijest o aktivnostima vezanim za upis učenika u I. razred osnovne škole 2020./21.

Prema obavijesti Ministarstva znanosti i obrazovanja  od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine obustavljaju se sve aktivnosti vezane uz upis djece u I. razred osnovne škole.

- osnovne škole i zdravstvene ustanove neće do 4. svibnja 2020. godine provoditi postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole

- stručna povjerenstva škola i upravni odjeli u županijama nadležni za obrazovanje, odnosno Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba dužni su putem medija, oglasnih ploča odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova, neposrednih poziva i na drugi primjeren način obavijestiti roditelje školskih obveznika o novim rokovima rasporeda pregleda

Upisi u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. provest će se nakon završetka provedbe postupaka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u I. razred osnovne škole prema već utvrđenom ili novom rasporedu kojeg će utvrditi nadležna tijela u županiji, odnosno Gradu Zagrebu temeljem dogovor s osnovnim školama te će o tome obavijestiti roditelje.

- u skladu s rokovima iz upute o radu povjerenstava za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta usklađuje se i odobravanje pomoćnika u nastavi

Stručne suradnice


Osnovna škola Vrbani