2019-11-10 14:22:06

Obavijest o izboru kandidata

        Obavještavamo kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja matematike (1 izvršitelj), učitelja povijesti (1 izvršitelj), učitelja prirode i biologije (1 izvršitelj), učitelja razredne nastave u produženom boravku (1 izvršitelj), kuhara ( 2 izvršitelja) i tajnika (1 izvršitelj), koji je objavljen dana 18. listopada 2019. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Osnovne škole Vrbani http://os-vrbani-zg.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, da su na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 7. studenog  2019. godine

IZABRANI

IVANA KRALJEVIĆ, magistra matematike, za radno mjesto učitelja matematike na neodređeno nepuno radno vrijeme, 30 sati tjedno

IVAN VEKIĆ, magistar povijesti i magistar povijesti umjetnosti, za radno mjesto učitelja povijesti na određeno puno radno vrijeme

DOROTEA VRBANOVIĆ, magistra edukacije biologije i kemije, za radno mjesto učitelja prirode i biologije na neodređeno nepuno radno vrijeme, 30 sati tjedno

EVA MATOŠIN, magistra primarnog obrazovanja, za radno mjesto učitelja u produženom boravku, na neodređeno puno radno vrijeme

MIHAELA HAUS, kuhar, za radno mjesto kuhar na određeno puno radno vrijeme

STANA MARIĆ, kuhar, za radno mjesto kuhar na određeno puno radno vrijeme

KATARINA PERIĆ, magistra prava, za radno mjesto tajnik na neodređeno puno radno vrijeme

                 Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  8. studenog 2019. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Vrbani, http://os-vrbani-zg.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“ .                                                                                                                       Ravnatelj Mislav Batarelo


 


Osnovna škola Vrbani